·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Contractació

21/12/2020 a les 12:00 AM. Acte públic d'obertura del sobre B (Oferta econòmica)


Obertura sobre B

Data de publicació: 17/12/2020 12:50 h

Descripció: L'obertura del sobre B es farà el dia 21/12/2020 a les 12:00 a la seu de l'institut Illa de Rodes de Roses, carretera de les Arenes, 57.

Anunci.