·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Contractació

Contracte del Servei de Neteja 2019


Contracte del servei de neteja 2019 - Institut Illa de Rodes

 

Enllaç al portal de Contractació Pública:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=38805035&reqCode=viewCn&

 

* El termini s'acaba el 3 de desembre de 2018, a les 12 del migdia.

** Cal que les empreses estiguin inscrites al Registre Electrònic de Licitadors (RELI)