·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Contractació

Contracte del Servei de Neteja 2019


Contracte del servei de neteja 2019 - Institut Illa de Rodes

(Període de març a desembre de 2019)

 

Enllaç al portal de Contractació Pública:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=42530238&reqCode=viewCn&

 

* El termini s'acaba el 25 de febrer de 2019, a les 14h.

** Cal que les empreses estiguin inscrites al Registre Electrònic de Licitadors (RELI)