·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Contractació

Contracte del Servei de Neteja 2020


Contracte del servei de neteja 2020 - Institut Illa de Rodes

(Període de gener a desembre de 2020)

Enllaç al portal de Contractació Pública:

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=54924775&reqCode=viewCn

 

* El termini s'acaba el 29 de novembre de 2019, a les 14h.

** Cal que les empreses estiguin inscrites al Registre Electrònic de Licitadors (RELI)**