·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Notícies

ACTES PÚBLICS PER A LA GESTIÓ DE LA LLISTA D'ESPERA DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ GUIAM

18-07-2022

Per a la gestió de la llista d'espera es realitzaran 2 ACTES PÚBLICS en dos dies diferenciats seguint l'ordre estricte que determina el departament d'Educació i que és aquest:

  1. En primer lloc, les vacants resultants després de la matrícula s'oferiran i ocuparan pels alumnes en llista d'espera del procés d'alumnat amb continuïtat d'escolarització.
  2. Un cop acabada aquesta llista, i si encara resten vacants, s'oferiran i ocuparan pels alumnes del procés per a la resta de l'alumnat.
  3. Si, un cop gestionades ambdues llistes, encara restessin vacants, aquestes s'oferiran a la segona fase d'admissió al setembre.

 

Acte públic 1

El dimecres 20 de juliol a les 9 del matí se celebrarà el 1r acte públic per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització que està en llista d'espera.

 

Acte públic 2

El divendres 22 de juliol a les 9 del matí se celebrarà el 2n acte públic. En aquest acte hi està convocat l'alumnat de continuïtat d'escolarització que no hagi obtingut plaça el dimecres 20 de juliol i també la resta d'alumnat en llista d'espera.

 

Les persones que constin en les llistes d'espera poden assistir personalment a l'acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació. Tenbiu adjunta l'autorització. Si la persona interessada o qui la representi no assisteix a aquest acte a les 9 del matí, no podrà optar a les places vacants i perdrà el dret d'obtenció d'una plaça.

És imprescindible presentar document acreditatiu d'identitat (DNI, NIE o passaport) per assistir a l'acte públic de gestió de llistes d'espera i optar a les places vacants.

 

La matrícula de l'alumnat que obtingui plaça es formalitzarà a continuació de l'adjudicació.

 

 

 


Xarxes socials:


Arxius: