·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Notícies

Jornada de Portes Obertes Batxibac. 25 d'abril a les 19 hores

12-04-2018

El proper dimecres 25 d'abril, a les 19 hores, presentarem l'oferta d'estudis de Batxillerat i Batxibac. 

Què és el Batxibac?

El curs 2018-2019 disposarà, per cinquena vegada consecutiva, de l'oferta de la doble titulació Batxillerat - Baccalauréat, anomenada Batxibac. El programa Batxibacc permet a l'alumnat de batxillerat obtenir la doble titulació batxillerat – baccalauréat si cursa un terç de l'horari en llengua francesa, incorpora al seu currículum les matèries Llengua i literatura francesa i Història de França i supera una prova externa.

Per accedir al Batxibacc l'alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. L'objectiu és que en acabar l'etapa l'alumnat hagi assolit en llengua francesa almenys el nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. 

Què significa cursar un currículum mixt?

L'alumnat cursa algunes matèries en Llengua francesa, i d'altres en Català o Castellà. Estudia els continguts propis del Batxillerat:

  • Assignatures comunes
  • Assignatures de modalitat i/o optatives
  • Treball de recerca (en Llengua francesa)

i hi afegeix dues matèries específiques del Baccalauréat

  • Llengua i Literatura francesa
  • Història de França

Obté crèdits acadèmics amb activitats realitzades en un entorn cultural i lingüístic en Llengua francesa:

  • Estada d'estudis a França o en un país francòfon
  • Estada de treball en una empresa
  • Voluntariat en entitats culturals, socials o humanitàries
  • Participació en conferències, col·loquis en Llengua francesa

Xarxes socials: