·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Notķcies

Matriculació al Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme

23-10-2013


Del 23 al 31 d'Octubre de 2013, totes aquelles persones que han superat les Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius, poden matricular-se al Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme, que iniciem en el nostre centre a partir del dilluns 5 de Novembre de 2013. Consulteu la informació completa. Els nostres horaris d'oficina són de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores.

La documentació requerida és:

  • Llibre de família.
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.
  • Original i fotocòpia del DNI del tutor legal de l’alumne (si es menor d’edat).
  • Original i fotocòpia del títol d’ESO o equivalent.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)

Si s’escau:

  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (vigent).
  • Certificat de percepció renda mínima d’inserció. Certificat de discapacitat..
  • Certificació d’haver superat la prova específica d’accés.
  • Certificat de la qualificació mitjana d’ESO o equivalent.
  • Original i fotocòpia del títol acadèmic que dóna dret a la convalidació de crèdits.

Característiques del curs


Inici del curs: Dilluns 05 de novembre de 2013
Horari: Migdia 12.30 a 14.30(piscina) / tardes 17.30 a 20.30(teòric) (provisional)
Calendari: De dilluns a dijous excepte festius: Novembre / Desembre / Gener / Febrer (provisional)


Duració del curs:
80 hores del bloc comú
190 hores del bloc específic (100 h pràctiques)
115 hores del bloc de formació pràctica (A partir de febrer)


Preu: 689’50 € curs complet . Assegurança escolar a part. (consulteu la taula de convalidacions)
Lloc de realització: Institut Illa de Rodes a ROSES


Xarxes socials: