·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Calendari del Treball de Recerca


Dates previstes a destacar

Alumnes de 2n de batxillerat

 • 24/09/21: entrega de l’arxiu i 2a. nota de seguiment
 • 29/10/21: lliurament del treball imprès (convocatòria ordinària)*
 • 29/11/21: exposicions orals
 • 01/11/21: exposicions orals
 • 02/12/21: exposicions orals
 • 21/01/22: lliurament del treball (convocatòria de recuperació)
 • 28/01/22: exposicions orals (convocatòria de recuperació)
 • 06/06/22: lliurament del treball (convocatòria extraordinària)

* Si un alumne no presenta el treball a la convocatòria ordinària, no el podrà recuperar i haurà de presentar el treball a la convocatòria extraordinària del juny

 

Alumnes de 1r de batxillerat

 • 08/10/21: presentació del treball de recerca
 • 15/10/21: darrer dia per triar tema
 • 29/10/21: comunicació dels tutors a l’alumnat i primera reunió amb els tutors. 
 • 19/11/21: guió part teòrica
 • 26/11/21: guió part pràctica
 • 13/05/22: reunió amb els tutors i primera nota de seguiment
 • 23/09/22: entrega de l’arxiu i 2a. nota de seguiment
 • 28/10/22: lliurament del treball imprès (convocatòria ordinària) *
 • 28/11/22: exposicions orals
 • 29/11/22: exposicions orals
 • 30/11/22: exposicions orals
 • 20/01/23: lliurament del treball (convocatòria de recuperació)
 • 27/01/23: exposició oral (convocatòria de recuperació)
 • 05/06/23: lliurament del treball (convocatòria extraordinària)

* Si un alumne no presenta el treball a la convocatòria ordinària, no el podrà recuperar i haurà de presentar el treball a la convocatòria extraordinària del juny