·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Eines per al TDR: l'enquesta

L'enquesta és una tècnica destinada a obtenir informació sobre un tema determinat a través d'un seguit de preguntes (qüestionari) formulades a diverses persones.


Arxius:

Multimèdia