·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Llista de comprovació final

Per revisar si s'ha fet tot

 

 

 

 

 

 

Recordeu que el dossier ha d'incloure un resum o abstract:

El resum o abstract és un text breu (d'unes 250 paraules) que ha de sintetitzar el contingut del treball, i fer-ne ressaltar especialment els resultats o conclusions més importants.

L'objectiu principal del resum és que el lector del text es faci càrrec ràpidament de què hi trobarà. S'ha de redactar en català, en castellà i en una llengua estrangera.

Aquest resum ha d'anar després de la portada i abans de l'índex.