·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Procés de cerca i recuperació d'informació

Guia per desenvolupar la competència informacional

Cal considerar que dins la competència informacional la fase de cerca i recuperació de la informació és la més complexa i també la més desconeguda i poc sistematitzada. Per això creiem necessari proposar una metodologia de treball per portar a teme aquest procés de forma eficaç. Presentem una metodologia simple en tres etapes, les quals responen a tres preguntes que l'alumnat, a l'hora d'iniciar el seu treball d'investigació, necessàriament s'ha de plantejar:

  1. Què cerco i per què?
  2. Com i on trobaré la informació?
  3. Què he trobat del que buscava?

 

 

 

Matriu guia per a la cerca i recuperació d'informació

 

 

Bibliografia:

Blasco, Anna; Durban, Glòria. Competència informacional: del currículum a l’aula. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2001. 141 p. ISBN 978-84-92748-36-5.