·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Calendari del Treball de Recerca


Dates previstes a destacar: 

Alumnes de 2n batxillerat:

 • 29 de setembre. Revisió del dossier i 1a nota de seguiment
 • 10, 17, 24 de novembre. Trobades amb alumnes
 • 15 de desembre. Entrega de l'arxiu i 2a nota de seguiment
 • 12 de gener. Entrega del treball imprès i corregit
 • 19 de gener. Publicació dels horaris de les exposicions orals
 • 29-31 gener. Tribunals d'exposicions orals del TdR
 • 5 d'abril. Data de lliurament del dossier (convocatòria de recuperació)

* Si no es presenta el treball quan toca es passa automàticament a la convocatòria del mes de juny

 

Alumnes de 1r batxillerat:

 • 6 d'octubre. Presentació TdR alumnat de 1rBat (Mediateca)
 • 20 octubre. Reunió GTdR: assignació tutors a 1rBat
 • 27 octubre: Comunicació tutors alumnat 1Bat i omplir la fitxa
 • 3 novembre: Primera reunió alumnat 1Bat

 

Calendari oficial: