·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Calendari del Treball de Recerca


Dates previstes a destacar: 

Alumnes de 2n batxillerat:

 • 28 de setembre. Revisió del dossier i 1a nota de seguiment
 • 16 de novembre. Trobada amb alumnes
 • 14 de desembre. Entrega de l'arxiu i 2a nota de seguiment
 • 8 de gener. Entrega del treball imprès i corregit
 • 21-26 de gener. Publicació dels horaris de les exposicions orals
 • 28, 29 i 30 de gener. Tribunals d'exposicions orals del TdR
 • 28 de març. Data de lliurament del dossier (convocatòria de recuperació)
 • 5 d'abril. Tribunals d'exposicions orals del TdR (convocatòria de recuperació)
 • 10 de juny. Data de lliurament del dossier (convocatòria extraordinària)

* Si no es presenta el treball quan toca es passa automàticament a la convocatòria del mes de juny

 

Alumnes de 1r batxillerat:

 • 19 d'octubre. Presentació TdR alumnat de 1rBat (Mediateca)
 • 8 de novembre. Darrer dia per a la tria del tema
 • 9 de novembre. Reunió GTdR: assignació tutors a 1rBat
 • 16 de novembre: Comunicació tutors alumnat 1Bat i omplir la fitxa
 • 30 de novembre: Primera reunió alumnat 1Bat

 

Calendari oficial: