·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Calendari del Treball de Recerca


Dates previstes a destacar: 

Alumnes de 2n batxillerat:

  • 29 de setembre. Revisió del dossier i 1a nota de seguiment
  • 10, 17, 24 de novembre. Trobades amb alumnes
  • 15 de desembre. Entrega de l'arxiu i 2a nota de seguiment
  • 12 de gener. Entrega del treball imprès i corregit
  • 19 de gener. Publicació dels horaris de les exposicions orals
  • 29-31 gener. Tribunals d'exposicions orals del TdR

* Si no es presenta el treball quan toca es passa automàticament a la convocatòria del mes de juny

 

Alumnes de 1r batxillerat:

  • 6 d'octubre. Presentació TdR alumnat de 1rBat (Mediateca)
  • 20 octubre. Reunió GTdR: assignació tutors a 1rBat
  • 27 octubre: Comunicació tutors alumnat 1Bat i omplir la fitxa
  • 3 novembre: Primera reunió alumnat 1Bat

 

Calendari oficial: